n.32 D.D.n. 58 del 7.10.2020 RIAPERTURA BANDO AFFIDAMENTI INTERNI A.A. 2020/2021

2. Bando affidamenti interni 2020.2021-signed

Allegato A affidamenti 20_21(1)-signed

Allegato 1 Modulo di domanda